Anmälan

OBS! Anmälan är stängd!

Anmälningsavgifter

Motion damer och herrar, 2 loopar 400 kr
Motion damer och herrar, 1 loop 200 kr
Ungdomsklass, 12-16 år, 1 loop 100 kr

Efteranmälningar kan göras på vid sekretariatet mot ett tillägg om 200 kr fram till 1 timme innan start. Var gärna ute i god tid och möjlighet till Swishbetalning finns.

Plusgiro 365741-8 eller Swish 123 550 2273 och ange Bolleloopen samt ditt namn på betalningen

Deltagarlista