Anmälan

OBS! Anmälan är stängd!

Anmälningsavgifter

400 kr from tom 23 augusti.
Efteranmälan på plats mot tillägg om 200 kr fram till 1 timme före start.

Plusgiro 365741-8 eller Swish 123 550 2273 och ange Bolleloopen samt ditt namn på betalningen

Deltagarlista