Anmälan

Fyll i anmälningsformuläret om du vill vara med och cykla Bolleloopen. Alla fält utom klubbtillhörighet måste fyllas i!

Efter skickad anmälan kommer en bekräftelsesida med uppgifter om inbetalning. Betalningen skall vara oss tillhanda senast 7 dagar efter att du anmält dig för att anmälan skall gälla.

Anmälningsavgiften ska betalas in till plusgiro 365741-8 eller Swish 123 550 2273 och ange Bolleloopen samt ditt namn på betalningen.

Anmälningsavgifter

Motion damer och herrar, 2 loopar 400 kr
Motion damer och herrar, 1 loop 200 kr
Ungdomsklass, 12-16 år, 1 loop 100 kr

Efteranmälningar kan göras på vid sekretariatet mot ett tillägg om 200 kr fram till 1 timme innan start. Var gärna ute i god tid och möjlighet till Swishbetalning finns.

Plusgiro 365741-8 eller Swish 123 550 2273 och ange Bolleloopen samt ditt namn på betalningen

Deltagarlista