PM

MOTIONSKLASSER

Damer, 2 loopar
Herrar, 2 loopar
Damer, 1 loop (första)
Herrar, 1 loop (första)
Ungdomsklass 12-16 år, 1 loop (första)

ANMÄLAN

Anmälan kan göras på sidan bolleloopen.se fram till 21 augusti. I och med anmälan har Du godkänt att ditt namn och ev. bild publiceras på Internet. Publicerat namn på sidan bolleloopen.se/anmald är lika med bekräftelse.
Motion damer och herrar, 2 loopar 400 kr
Motion damer och herrar, 1 loop 200 kr
Ungdomsklass, 12-16 år, 1 loop 100 kr

EFTERANMÄLAN

Efteranmälningar kan göras på vid sekretariatet mot ett tillägg om 200 kr fram till 1 timme innan start. Var gärna ute i god tid och möjlighet till Swishbetalning finns.

START

Bollebergets skidstadion lördag 24 augusti.
Gemensam start 10:30. Två fållor kommer att finnas, åka fort och åka långsamt. Du väljer själv vilken fålla du placerar dig i. Var ärlig mot dig själv och dina medtävlande.

MÅL

Bollebergets skidstadion

PARKERING

Parkering finns vid Bollegården och Bollebergets skidbacke.

SEKRETARIAT

Bolleberget skidstadion, öppet från 08:00

OMKLÄDNING/DUSCH

Vid målet Bollebergets skidstadion, skyltar finns.

NUMMERLAPPAR

Deltagare hämtar sina nummerlappar i sekretariatet på Bollebergets skidstadion, lördag 08:00-10:00.
OBS! Nummerskylten ska placeras väl synlig på styret vänd framåt.

MAXTID

För tävlande gäller det att passera tävlingscentrum efter första loopen senast kl 12:30. Vid denna tid dras repet och kvarvarande tävlande plockas av banan.

FUNKTIONÄRER

Funktionärer bär gula varselvästar ”Funktionär - Bollnäs CK”.

BANMARKERING

Banan är märkt med orange sk ”enduropil” och i övrigt snitslad med röd/vita plastband.
Vissa asfaltsträckor kan ha vit markeringsfärg i vägbanan.

BANAN

Banan består av 2 loopar om ca 20 km var, totalt ca 40 km Följ orangea enduropilar. Start, varvning och mål vid Bollebergets skidstadion. Karta finns uppsatt vid mål området och start. Avståndsskyltar finns de sista 15 km.

DEPÅER

Depå vid varvning. Där finns vatten, sportdryck och bananer.

MAT

En enklare maträtt kommer att serveras till de tävlande efter målgång. Uppvisande av nummerlapp är lika med matbiljett.

REGLER

Svenska trafikregler gäller! Stopp- och väjningsplikt måste ovillkorligen respekteras! Godkänd cykelhjälm och cykel i skick enligt gällande trafikförordning.

FÖRSÄKRING

Allt deltagande sker på egen risk. Bolleloopen frånsäger sig allt ansvar för skador när det gäller deltagare och deras utrustning. Vi rekommenderar alla deltagare att se över sitt eget försäkringsskydd och rekommenderar Folksams Motionsloppsförsäkring.

SKRÄP

Det kommer att finnas skräpzoner efter banan där ni kan kasta skräp och vi utgår ifrån att du tar med dig ditt skräp dit. Cyklister som uppmärksammas med att kasta skräp efter banan kan komma att bestraffas.

SKADA/OLYCKA

Om allvarlig skada inträffar kontakta 112 samt tävlingsledningen. Vid lindriga skador kontakta närmaste funktionär.

BRUTET LOPP

Anmäls till tävlingsledning.

MEDALJ

Efter målgång får varje deltagare en medalj.

KONTAKT

Tävlingsledning, Bo Pettersson 070 562 99 76, eller E-post [email protected]

TREVLIG TUR OCH LYCKA TILL!